31 oktober reisde 020 II af naar Kampen om aan te treden tegen de plaatselijk Strijt Sonder Spijt (SSS). Coach Paul Lohuis was blij te beschikken over een brede selectie dit seizoen omdat hij een paar vaste krachten moest missen deze keer en maar net 10 spelers aan het bord wist te krijgen. Desalniettemin werd dit 020 team geacht te kunnen winnen van de Kampenaren omdat de rating altijd nog zo’n 100 punten hoger lag dan dat van SSS.

Na een kleine 3 uur spelen was op de borden nog weinig te zien van de monsterscore die uiteindelijk op het wedstrijdformulier vermeld werd. Hans was in de verdediging gedrukt tegen de sterkste speler van Kampen: Lugthart. Hans liet zich echter niet gek maken en sleepte bekwaam de remise over de streep.

Kort daarvoor had Huub gecombineerd naar dam en ervoor gezorgd dat 020 op voorsprong stond. Toen vielen de beslissingen snel: Lucien nam de felicitaties van zijn tegenstander in ontvangst en teamcaptain Paul kreeg zomaar de partij cadeau van zijn tegenstander. Invaller Frank Zwerver besloot remise te geven in een gewonnen stelling en om 15.30 uur stond het 2-8. Onze teamcaptain liep met een brede grijns rond want hij wist dat het ‘kat in het bakkie’ was want bij de overige partijen was ook geen vuiltje aan de lucht.

Erik was de volgende die de felicitaties van zijn tegenstander in ontvangst mocht nemen alhoewel die winst van ver had moeten komen. Vervolgens rondde Wiebo zijn superieure stelling in stijl af en was de zege binnen: 2-12

Nu was het nog de vraag hoe groot de einduitslag zou worden omdat bij de overige 3 partijen de 020-ers de kansen aan hun zijde hadden. Frank Pasman had de hele partij het initiatief gehad maar kwam – tot zijn frustratie - exact 1 tempo tekort voor de winst.

John had een partij die objectief wel remise zou hebben moet worden, maar hij pakte in het eindspel het centrum en drukte zijn tegenstander steeds verder achteruit, waarna die tegenstander uiteindelijk onder die druk bezweek: 3-15

Zo was om half vijf alleen Maarten nog bezig. Al een zet of 15 was hij niet meer van zijn bord los gekomen omdat hij steeds nog maar een paar minuten over had voor de volgende zet. Zijn tegenstander bevond zich in dezelfde situatie en de vraag was wie het beste hier mee om wist te gaan. Dat bleek Maarten te zijn. Tegenstander van Olst had, net als Maarten, dam gehaald maar was zich er niet van doordrongen dat hij die dam niet los mocht zetten. Toen hij dit wel deed besloot Maarten de partij met een complete rondslag waarmee hij de kers op de taart plaatste.

Met een 3-17 overwinning werd het bezoek aan Kampen afgesloten. 020 II kan dit seizoen naar boven kijken want lijfsbehoud moet geen probleem zijn.