Halverwege de provinciale competitie kan het 020-kwartet nog steeds bogen op een 100% score. Dinsdagavond werd in een uitwedstrijd afgerekend met de huidige runner-up, Purmerend. De 1-7 overwinning was wel een tikje ruim bemeten.

Na het openvouwen van de briefjes konden alle voorbereidingen meteen de prullenmand in. De Purmerenders hadden hun heil gezocht in een tactische opstelling, een aanpak die hun louter windeieren zou leggen. Op bord 1 won Hein Meijer uiteraard van Kees Schilder, hoewel het lang duurde voordat de Amsterdamse GMI serieus houvast kreeg. Op bord 4, waar het voor Purmerend had moeten gebeuren, hield Hans van den Heuvel moeiteloos stand tegen Ramon Sakidin. Hans had zelfs op jacht naar groot wild kunnen gaan, maar met een punt stelde de ploegbaas zich tevreden.

Paul Lohuis trok alle registers open in een omsingelingspartij tegen Bart van Geel. De complicaties groeiden Van Geel boven het hoofd, en aan de rechter bordrand marcheerde Paul ongehinderd naar een winnende dam. Jan Pieter Drost speelde een bizarre partij tegen Sijmen Hansen. Op de 30e zet liep de nultwintiger in een babyzetje, waarna Hansen de hand verwachtte. Die optie overwoog Jan Pieter een minuut of vijf, maar onder het motto 'opgeven kan altijd nog', prutste hij even door. Dat Jan Pieter een remisepositie bereikte, was al een wonder, naar woorden om zijn overwinning te beschrijven, wordt nog gezocht.