Het moest van ver komen tegen Huizum deze zaterdag. Aan Johan Capelle lag dat niet. Hij keek al vroeg tegen een vijandelijke indringer op het kerkhofveld aan; ongebruikelijk, maar op zich niet slecht en hij kon er dan ook niet van profiteren. Dat veranderde op slag toen zijn tegenstander op de 25e zet zomaar een schijf inleverde. Misschien dacht hij wel dat het slechts een tijdelijk offer was, maar al snel bleek dat een misrekening en zo kwamen we al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. 2-0.

Jharap 23 02 11
M. Feenstra - Radjinder Jharap , stand na 26. 42-37?

 

Zoals zo vaak zorgde Radjinder voor de meest spectaculaire partij. Toen ik eens langs de borden liep, zag het daar nog niet naar uit, er stond een normale klassieke stand op het bord. Kort daarna sloeg de vlam in de pan. We komen er in na de zet 26. 42-37? Kort daarvoor heeft de zwartspeler een Ghestem doorstoot geplaatst en hoewel het daarmee knap ingewikkeld is geworden, is het evenwicht nog niet verbroken als nu maar wit

26. 44-40 had gespeeld. In de diagramstand kan zwart sterk 39-34! Spelen. Er dreigt een damzet naar 49, terwijl 44-40? verhinderd is door 24-29 33x24 8-12 40x18 13x44 24x13 9x18. Gedwongen is dus 28-22 17x28 33x24 24-29 44-40 14-20 25x14 34x25 14-10 en nu de verrassing 29-34! 40x18 19-23 18x29 9-14 10x19 13x44. Omdat wit de dam kan opsluiten met 45-40 44-49 40-34 is het nog onduidelijk, maar alle kansen zijn aan zwart.

 

Radjinder speelde 26. .. 7-12 waarna de witspeler het beste verder gaat met 31-26, ter voorbereiding op 28-22 (zowel na 12- of 13-18 als ook na 11-16 of 17-21x21). In de partij volgde echter 27. 31-27? waarop zwart opnieuw voordeel kan bereiken, dit keer door 12-18! Als wit dan speelruimte probeert te creëren door 28-22 17x28 33x22 volgt 8-12 en op de volgende zet 14-20x20 en wit moet iets verzinnen om niet vast te lopen. En als zwart dat niet probeert maar verder gaat met 37-31 of 44-40 volgt 18-22 27x18 13x22 en de Ghestem komt volledig tot zijn recht. Helaas werd ook deze kans gemist. Partijverloop: 27. .. 29-34 28. 28-22 17x28 29. 33x22 24-29 30. 44-40? zie diagram.

Jharap 23 02 11 bis

M. Feenstra - Radjinder Jharap, stand na 30. 44-40?

 

Een logische zet, maar fout. Wit had nog 36-31 kunnen spelen met gelijk spel. Na de partijzet kan zwart naar winst combineren door 23-28! 22x24 12-18 (ook 12-17 wint) 40x29 15-20 24x15 18-23 29x18 13x44.

 

Radjinder zag het niet en deed 30. .. 12-17? Daarmee verspeelt hij niet alleen de winst, plotseling staat hij zelfs verloren!

 

31. 48-42 17x28 32. 30-24 29x20 33. 40x18 13x31 34. 32x21?? en op zijn beurt verzuimt nu de witspeler de winst: na 37x26! kan zwart opgeven. Een gelukkige ontsnapping voor Radjinder. Na het slaan won wit de voorpost op 28 en zo stond het weer gelijk. Na zoveel gemiste kansen was remise eigenlijk geen onterechte uitslag. 3-1.

 

Peter kreeg geen vat op Schotanus. Kort voor het einde leek het nog even spannend te worden omdat hij een schijf won, maar zijn tegenstander had zoveel compensatie dat winst een illusie was. 4-2.

 

Frank was de hele week ziek geweest en verscheen wel achter het bord en was nog niet helemaal beter, maar wilde zijn best doen voor het team. Lange tijd verdedigde hij zich goed, maar in een lastig eindspel deed hij het op de 50e zet verkeerd. 4-4.

 

Johan Bastiaannet had een op papier veel zwakkere tegenstander, maar daar was achter het bord weinig van te merken. Nadat Johan een 5 om 5 toeliet was de muziek er wel uit. 5-5.

 

Een van de betere partijen van de dag kwam op naam van Johan Wiering die het te passieve spel van zijn opponent voorbeeldig aanpakte. Eerst nam hij hem in een halve hekstelling, even later werd het zelfs een ketting. We staan weer voor. 7-5.

 

Een van de mindere partijen van de dag kwam op naam van Kenny. Lang kabbelde de partij rustig voort, totdat hij op de 39e zet een slecht plan koos. Dat had nog niet erg hoeven te zijn, maar nadat hij even later opnieuw niet de beste voortzetting koos, kwam hij al zwaar onder druk te staan en even later zelfs verloren. Gelukkig was de afwerking van zijn tegenstander onvoldoende en zo kreeg Kenny alsnog een punt. 8-6.

 

John had een interessante partij. Hij belandde al vroeg in een hekstelling, maar die kon hij zonder moeite weer verbreken. Vervolgens zette hij een flankaanval op touw maar daar stond tegenover dat zijn andere vleugel niet ideaal stond en zo kwam het tot een boeiende strijd tussen aanval en omsingeling. Door kleine dreigingen kon John zijn aanval niet ongestoord versterken en uiteindelijk liep het na een kleine combinatie remise. 9-7.

 

Marco kreeg pas in het late middenspel een beetje vat op zijn tegenstander. Analytisch viel het allemaal nog wel mee maar de bordkansen waren aan hem. Zijn tegenstander moest zich nauwkeurig verdedigen. Tot de 55e zet deed hij dat nog afdoende, toen maakte hij de beslissende fout.
Dat wil zeggen, als Marco het daarna goed had gedaan, maar die gaf een paar zetten later, met inmiddels 3 dammen op het bord, de winst weer uit handen. Hij kreeg nog wel een herkansing, maar opnieuw miste hij de winst. 10-8.

 

De laatste partij moest de beslissing brengen. Over mijn opening was ik best tevreden, maar het middenspel behandelde ik verkeerd. Ik zag problemen die er niet waren en besloot de stand af te breken. Het gevolg was dat ik onder stevige druk kwam te staan. Tijdens de partij was ik er bepaald niet gerust op, maar de analyse achteraf wijst uit dat de remisegrens niet is overschreden. De ontsnapping op het einde vind ik wel een diagram waard.

Rob 23 02 11

Rob Geurtsen - R. van der Pal, stand na 53. 19x28

 

Partijverloop: 54. 40-34 16-21 55. 39-33 28x39 56. 34x43 21-27. Dit ziet er logisch en sterk uit, maar ik had al gezien dat er een plakker in het verschiet ligt.

 

57. 43-38 17-22 58. 42-37 22-28 59. 30-24! Deze speldenprik brengt de redding. Na 27-31 levert 24-20 snel remise op, dus: 59. 30-24 8-13 60. 45-40. Hier verzonk de zwartspeler in diep gepeins, maar er zit gewoon geen winst meer in. Op 14-20 volgt 26-21! en 38-32 terwijl 13-18 40-34 18-22 34-29! 27-31 26-21 ook nergens toe leidt. Partij 60. .. 14-19 61. 40-35 19x30 62. 35x24 13-18 63. 24-19!

 

Na het offer 38-32 27x38 26-21 vertrouwde ik het eindspel niet: 38-43 21-16 43-49 16-11 49-35 en ik zag niet goed hoe het verder zou moeten. Volgens de computer is het dan na 24-20 nog remise. Ik heb er niet naar gezocht want ik had de partijvariant al berekend en dat leek me duidelijk. Omdat zwart nu namelijk 63. .. 15-20 moet spelen komt die schijf los te staan en dat is precies wat ik nodig heb. 64. 26-21!! 27x16 65. 38-32 28-33 66. 32-27 33-39 67. 27-22 18x27 68. 19-13

 

Ziedaar het belang van de losse zwarte schijf op 20: als zwart nu naar 48 loopt, gaat wit naar 3 en is het meteen remise. Hij probeerde nog 68. .. 39-44 69. 13-9 44-50 in de hoop op 9-3?? maar daar trapte ik niet in en na 70. .. 9-4 werd de vrede getekend. 11-9