Zaterdag 15 oktober kregen we Enschede op bezoek. Voor het eerst dit seizoen verloren we geen enkele partij. En als we onze kansen nog beter benut hadden, had de 13-7 overwinning zelfs nog groter uit kunnen vallen: in drie van de remisepartijen hebben we de winst gemist.

We begonnen met een cadeautje aangezien EDC slechts met negen spelers achter de borden plaatsnam. Ze hadden het netjes van tevoren gemeld en John bood zichzelf aan om tegen 'niet opgekomen' te spelen. 2-0.

Kenny was als tweede klaar. Zijn tegenstander speelde een zwakke opening en stond na 15 .. 2-8? al zo goed als verloren.

Kenny Kroon 22 10 15
K. Kroon - P. Boenders, stand na 15. .. 2-8?

Partijverloop:

16. 31-26 16-21 (na (15-20) volgt 40-34 en vervolgens 34-29 en zwart loopt helemaal vast)

17. 37-31

Beter is hier 40-34 en nu bijvoorbeeld (24-30) 35x24 (19x30) 34-29 (30-35) 28-23!!

Achterlopen met (13-19) is nu verhinderd door 37-31-27 en (15-20) door 23-19. Op (21-27) speelt wit 37-31! waarna (13-19) nog steeds niet mag en dat kan wit er inhouden totdat zwart een schijf moet offeren. Ook op (11-16) volgt 37-31. Tenslotte loopt zwart na (22-27) 37-32 snel vast.

17. .. 11-16

18. 47-41 21-27

Wit kan nu al een kansrijke damzet naar 5 nemen met 25-20, maar of het wint?

19. 40-34 24-30?

Veel beter was (18-23) en wit heeft nog maar weinig voordeel.

20. 35x24 19x30

21. 34-29 30-35

22. 29-23 18x29

23. 33x24 22x33

24. 31x11 06x17

25. 39x28 12-18

Met een schijf méér zou Kenny nu natuurlijk gemakkelijk moeten winnen, maar ...

26. 38-33?? 14-20

27. 25x05 18-23

28. 28x19 04-10

29. 05x14 09x47

En nu staat hij zowaar straal verloren! Omdat de zwartspeler echter een aantal zwakke zetten deed in het eindspel, liep het zowaar nog remise. 3-1.

Johan Bastiaannet ging al vroeg in de aanval. Dat leek niet gevaarlijk want zijn tegenstander had geen zwaktes in de stand. Toch kwam Johan langzamerhand in het voordeel, maar nadat hij op de 38e zet een goede voortzetting had gemist, liep het remise. 4-2.

Peter bracht de tweede overwinning op het bord. Op de 25e zet blunderde zijn tegenstander waarop Peter simpel de vijandelijke voorpost kon oppeuzelen. 6-2.

Johan Wiering trof in Chartoriyski een tegenstander die niet bang was. Johan mocht in de aanval gaan, zijn tegenstander speelde actief tegen. Het evenwicht werd nooit verbroken. 7-3.

Frank Pasman speelde een solide partij. Hij wilde winnen, maar dat zat er gewoon niet in. 8-4.

Na mijn trainingskamp in Kortrijk had ik er zin in. Mijn tegenstander ook - en zo brachten we samen een spannende hekstelling op het bord. Ik besloot hem te verbreken want ik zag niet goed hoe ik iets kon bereiken. Daarna volgde er een lange periode van laveren en het duurde lang voordat ik een klein voordeeltje had.
Rob Geurtsen 22 10 15

R. Geurtsen - H. Borgman, stand na 45. 35-30

Ook al was er van hevige tijdnood nog geen sprake, de klok begon inmiddels wel een rol te spelen. Niet gek dus dat zwart hier de fout in ging met

45. .. 10-14?

De computeranalyse wijst uit dat wit nu met het kromme 29-24! winnend voordeel krijgt. Naar die onlogische zet had ik geen moment gekeken!

De hoofdvariant komt heel nauw: 29-24! (13-18) 32-28 (9-13) 38-32 (11-16) 34-29 (25x23) 28x10 (17-22) 10-4 (22x42) 24-19 (13x24) 4x48 (24-29) 48-39 (16-21) 39-43! (21-26) 43-39! (12-18) 39-44!! (daar moet je maar net opkomen) (29-34) 32-27 (18-23) 44-6 (26-31) 27x36 (34-40) 36-31 (40-45) 31-27 en de vangstelling is precies op tijd. Zelfs als ik wél aan 29-24 had gedacht, had ik dat nooit allemaal in een paar minuten kunnen uitrekenen. Misschien zou ik het desondanks wel gespeeld hebben, maar met niet meer dan de hoop dat het eindspel ergens te winnen zou zijn.

46. 27-22? 17x28

47. 32x23 11-16?

Mist de remise door (13-19) 38-32 (19x28) 32x23 (9-13) en als wit nu 30-24 speelt, redt zwart zich gemakkelijk via (12-18) 23x12 (14-19). De rest van de partij liep vanzelf:

48. 30-24 12-17

49. 38-33 17-21

50. 33-28 21-27

51. 28-22 27x18

52. 23x12 14-19

53. 24-20 25x14

54. 12-07 19-23

55. 29x18 13x22

56. 07-02 14-20

57. 02-08 09-14

58. 08-13 22-28

59. 13-08

En zo stonden we met 10-4 voor.

Marco de Koning ging tegen Jeroen Goudt al vroeg in de aanval. Die nam de handschoen op , zette een principiële omsingeling op touw en leek na 37. .. 9-13 in het voordeel te komen.
Marco 22 10 15

J. Goudt - M. de Koning, stand na 37. .. 9-13

38. 44-39

Belangrijk is dat zwart na (14-19?) 37-32! de dreiging 32-28 alleen kan pareren door een schijf te offeren. Gelukkig deed Marco het beter.

38. .. 22-28!

39. 33x22 17x28

40. 37-31

Ook nu forceert wit schijfwinst...

40. .. 13-19

41. 40-35 29x40

42. 45x34 08-13

43. 38-33 28-32

44. 31-27

Als de zwarte voorpost verder gaat naar 37, volgt 27-22 en wit wint een schijf. Marco heeft echter een beter plan.

44. .. 11-17!

45. 27x38 17-22!

Tegen de dreigende doorbraak kan wit niet veel beginnen.

46. 48-42 24-29

47. 33x24 19x30

48. 35x24 22-27

49. 21x32 23-28

50. 32x23 18x40

En hoewel zwart snel de damlijn bereikte, zat er niet meer in dan remise. 11-5.


Jharap 22 10 15

J. Geisenblas - R. Jharap, stand na 49. 48-43?

Radjinder had een passieve tegenstander en had dan ook al een tijdje enig voordeel. Toch duurde het lang voordat zijn tegenstander echt in de fout ging. Na 49. 49-43? had Radjinder kunnen winnen door 26-31! Dit verhindert 43-39 door (31-37 en 27-31), en ook het eindspel 33-28 (24-29) 28x19 (29-33) 38x29 (27x49) 36x27 (21x32) is kansloos. Gedwongen is dus 47-42, waarna zwart verder gaat met (21-26) 32x21 (16x27). Dan wint 43-39 (27-32) gemakkelijk en na 42-37 (31x42) 38x47 wint (4-9) 43-39 (23-29) 33-28 (29-33) 28-23 (33x44) 23-18 (44-49).

Het partijverloop:

49. .. 4-9?

50. 43-39 23-28

Nog steeds was (26-31) de moeite waard. Wit moet dan secuur spelen voor een punt: 33-28! (23-29) 47-42! (zonder angst voor (29-33)) (9-14) 39-33! (pareert (29-34) door 33-29 en 32-28) (21-26) 32x21 en zowel na (16x27) 28-23! (29x18) 33-29 als na (26x17) 29-34 is de stand niet meer te winnen. Dat gold ook na de partijzet. 12-6.

Johan Capelle was als laatste uit. Dat had niet gehoeven, want hij had zijn tegenstander helemaal weggespeeld. De meeste spelers zouden waarschijnlijk op de 45 zet hebben opgegeven, Schirinzi niet. Hij offerde eerst één schijf en even later nog twee, in een ultieme poging door te breken. Dat was allemaal gemakkelijk te weerleggen, maar helaas raakte Johan in tijdnood het spoor bijster en liep het miraculeus remise. 13-7.