Een verzameling van links naar Joomla! Deze website wordt met Joomla! onderhouden. Joomla! is een open source content management systeem en werkt met MySQL en PHP.
Hier zijn een aantal verwijzingen naar sites te vinden die on line dammen mogelijk maken. Zowel direct on line spelen tegen anderen als tegen robots. Tevens verwijzingen naar sites voor corespondentie dammen via e-mail.
Verwijzingen naar informatie over of met open source.
Wie dragen bij aan deze website?